Psychologische behandelingen

De twee meest onderzochte behandelingen zijn CGT en interpersoonlijke psychotherapie. Het bewijsmateriaal over de effectiviteit van CGT is gemengd. Overzichtsstudies laten zien dat CGT effectief is voor milde depressie bij adolescenten, hoewel het effect bescheiden is, met name bij meer gecompliceerde gevallen. Bij matig-ernstige depressie lijkt CGT alleen niet effectiever dan placebo, en lijkt het alleen effect te hebben in combinatie met medicatie. Er is ook, maar nog beperkte evidentie dat interpersoonlijke psychotherapie effectief is bij de behandeling van depressie bij adolescenten. Plaatsen voor psychotherapie zijn echter schaars.