Kunnen we het begin van depressie bij adolescenten voorkomen of vertragen?

Gezien de ernstige belasting van depressie voor jongere en gezin, de slechte prognose van vroeg beginnende depressie en de beperkte behandelingsmogelijkheden die beschikbaar zijn, wordt steeds vaker betoogd dat het voorkómen of althans vertragen van het ontstaan van depressie bij kinderen en adolescenten van groot belang is. De vraag is dan of we ook over effectieve preventiestrategieën beschikken. Daar is wel evidentie voor, maar overzichtsstudies laten zien dat de kans op effectiviteit het grootst is als deze worden ingezet bij groepen adolescenten met een verhoogd risico in plaats van als universele interventie bij alle jongeren (in een school of klas). Daarnaast laten recente studies zien dat gelijktijdige aanpak van depressiviteit bij de ouders kan bijdragen aan de geestelijke gezondheid van de kinderen.