Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG)

Gebruik

De VOG-O wordt individueel ingevuld door ouders of verzorgers die het kind zo goed als dagelijks meemaken. De VOG-O kan ook tijdens een vraaggesprek met de ouders worden ingevuld, bijvoorbeeld wanneer de ouders niet goed kunnen lezen.
De VOG-L wordt ingevuld door leerkrachten, groepsleiders in kinderdagcentra of activiteitenbegeleiders, die het kind alleen gedurende delen van de dag meemaken.
Indien mogelijk is het nuttig om meerdere informanten onafhankelijk van elkaar een vragenlijst te laten invullen. Dit maakt het mogelijk om verschillende visies met betrekking tot de emotionele en gedragsproblemen van het kind met elkaar te vergelijken.
Degene die de VOG laat invullen hoeft geen speciale vaardigheid of training te hebben gevolgd, maar moet de VOG wel goed kennen. Daarnaast moet deze persoon over vaardigheden beschikken om met ouders te werken.De afname van de VOG neemt ongeveer 15 minuten in beslag.