Menu

Platform over psychische ontwikkeling en geestelijke gezondheid van jongeren tussen 0 en 30 jaar

Lees over MHO

Kennisoverdracht vanuit de wetenschap staat centraal op dit online platform. Gericht op professionals, maar later ook op ouders en jongeren, biedt MHO informatie over psychische ontwikkeling en geestelijke gezondheid van jongeren tussen 0 en 30 jaar.

De nieuwste trainingen:

Beoordeling van Psychische Problemen bij Schoolkinderen (BEPPS)


De BEPPS training richt zich op het beoordelen van psychische problemen bij schoolkinderen. Op basis van korte casusbeschrijvingen uit de praktijk oefent u met het herkennen van klinische beelden. Na afloop van de training ontvangt u een rapport over uw prestaties. Hierbij kunt u zien of en hoe achtergrondinformatie uw beoordeling beïnvloedt. Deze gratis training is bedoeld voor (aankomende) GGZ-professionals.

Volg de gratis training

Suïcidaliteit onder Jongeren


Jaarlijks kampt ongeveer 11 procent van de Nederlandse jongeren tot 20 jaar met suïcidegedachten en gaat ongeveer 7 procent van de jongeren over tot een suïcidepoging of opzettelijke zelfverwonding. Professionals in scholen en ggz-instellingen hebben meer kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden met betrekking tot suïcidepreventie onder jongeren wanneer zij de e-learning modules “Suïcidaliteit onder Jongeren” gevolgd hebben.

Volg de gratis training

Mental Health Online

Voor alle betrokkenen bij ontwikkeling van kinderen en jongeren

Herkenbare thema’s over specifieke doelgroepen

Eenvoudig te vinden informatie