Kennisoverdracht vanuit de wetenschap staat centraal op dit online platform. Gericht op professionals, maar later ook op ouders en jongeren, biedt MHO informatie over psychische ontwikkeling en geestelijke gezondheid van jongeren tussen 0 en 30 jaar.

Pediatric quality of life Inventory (PedsQL)

De Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL; (Varni e.a. 1999; Bastiaansen e.a., 2004a ) is een vragenlijst over de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren in te vullen door kinderen zelf en hun ouders. De PedsQL komt de Verenigde Staten en bevat 23 items en 4 subschalen (lichamelijk functioneren, emotioneel functioneren, sociaal functioneren en schoolfunctioneren).

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)

De DERS (Gratz & Roemer, 2004) is een vragenlijst voor adolescenten en volwassenen bedoeld om moeilijkheden in de emotieregulatie te meten. De vragenlijst is samen met de eerste auteur in het Nederlands vertaald en wordt gebruikt in onderzoek gericht op klinische groepen en groepen uit de algemene bevolking. In Nederlands onderzoek (Neumann e.a., 2010) werd de factorstructuur, eerder aangetoond bij volwassenen, bevestigd voor adolescenten.

Suïcidaliteit onder Jongeren

Jaarlijks kampt ongeveer 11 procent van de Nederlandse jongeren tot 20 jaar met suïcidegedachten en gaat ongeveer 7 procent van de jongeren over tot een suïcidepoging of opzettelijke zelfverwonding. Professionals in scholen en ggz-instellingen hebben meer kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden met betrekking tot suïcidepreventie onder jongeren wanneer zij de e-learning modules “Suïcidaliteit onder Jongeren” gevolgd hebben.

Beoordeling van Psychische Problemen bij Schoolkinderen

De BEPPS training richt zich op het beoordelen van psychische problemen bij schoolkinderen. Op basis van korte casusbeschrijvingen uit de praktijk oefent u met het herkennen van klinische beelden. Na afloop van de training ontvangt u een rapport over uw prestaties. Hierbij kunt u zien of en hoe achtergrondinformatie uw beoordeling beïnvloedt. Deze gratis training is bedoeld voor (aankomende) GGZ-professionals.

Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag

De VOG meet emotionele en gedragsproblemen bij jeugdigen met een verstandelijke handicap, zoals gezien door de ogen van ouders/verzorgers en leerkrachten/begeleiders dagopvang.

Vragenlijst voor Gezinsproblemen

Met de Vragenlijst voor Gezinsproblemen wordt een eerste indruk verkregen van de visie van ouders of verzorgers op eventuele moeilijkheden of problemen in het gezin.

Updates

Op maandag 3 april 2017 besteedde het NPO Radio1 programma Nieuws en Co aandacht aan MHO. Het programma bracht onder de aandacht dat onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam een gratis online training ontwikkelden die handvatten biedt om suïcidaliteit bij jongeren te signaleren en te voorkomen. Het programma sprak erover met Hans Koot, emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de VU en een van de makers van de cursus. Én met Margreet van der Veen, studentendecaan aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Zij spreekt geregeld met studenten die met zelfmoordgedachten kampen en ze volgde de online training.

Beluister hier de uitzending: http://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/402699-suicidale-jongeren-herkennen-door-online-training

Info

De informatie die u vindt op MHO wordt regelmatig aangevuld met tests, trainingen en toegankelijke teksten over gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. MHO biedt wetenschappelijk gefundeerde informatie en methoden die van nut zijn voor de bevordering van de geestelijke gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren tussen 0 en 30 jaar.

De eerstvolgende aanvullingen zijn Nul tot Vijf – Informatie over vroege ontwikkeling, DERS – Difficulties of Emotion Regulation Scale en PedsQL – Pediatric Quality of Life Inventory.

Aanmeldstatus

Je bent niet ingelogd.